Danh mục sản phẩm

Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được thực hiện thông qua những nguyên tắc nào?

Thứ tư - 06/03/2024 23:55
Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được thực hiện thông qua những nguyên tắc nào? Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm gì trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển?
Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là gì
Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là gì
Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là gì?
Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được giải thích tại khoản 12 Điều 3 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 là việc dầu, hóa chất độc từ phương tiện chứa, vận chuyển hoặc từ công trình, thiết bị và mỏ dầu thoát ra biển do sự cố kỹ thuật, thiên tai, tai nạn hoặc do con người gây ra.
Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được thực hiện thông qua những nguyên tắc nào?
Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được thực hiện thông qua những nguyên tắc được quy định tại Điều 52 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 như sau:
Nguyên tắc ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển
1. Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
2. Chú trọng công tác phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư trang thiết bị, vật tư, nguồn nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.
3. Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được phân cấp để phân công trách nhiệm ứng phó.
4. Thông tin sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được báo cáo, xử lý kịp thời.
5. Huy động nhanh nhất mọi nguồn lực cho hoạt động ứng phó; bảo đảm chỉ huy thống nhất, điều phối, phối hợp hiệu quả, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn.
6. Bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ trong ứng phó.
7. Cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải chịu trách nhiệm khắc phục sự cố, khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường và bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu, hóa chất độc gây ra theo quy định của pháp luật.
8. Việc phòng ngừa, khắc phục, xử lý sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan.
Theo đó, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được thực hiện thông qua những nguyên tắc sau đây:
- Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
- Chú trọng công tác phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư trang thiết bị, vật tư, nguồn nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.
- Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được phân cấp để phân công trách nhiệm ứng phó.
- Thông tin sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được báo cáo, xử lý kịp thời.
- Huy động nhanh nhất mọi nguồn lực cho hoạt động ứng phó; bảo đảm chỉ huy thống nhất, điều phối, phối hợp hiệu quả, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn.
- Bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ trong ứng phó.
- Cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải chịu trách nhiệm khắc phục sự cố, khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường và bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu, hóa chất độc gây ra theo quy định của pháp luật.
- Việc phòng ngừa, khắc phục, xử lý sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan.
Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm gì trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển?
Trách nhiệm của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 như sau:
Trách nhiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển
1. Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm sau đây:
a) Chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố trong phạm vi cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
b) Chỉ đạo theo thẩm quyền và huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, địa phương, trung tâm ứng phó sự cố khu vực để ứng phó sự cố xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm của mình;
c) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của các nước có liên quan để xử lý sự cố xảy ra trên vùng biển Việt Nam hoặc vùng nước tiếp giáp với các nước khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.
...
Theo đó, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển như trên.


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây