Danh mục sản phẩm

Nhân viên có cần đào tạo về bộ dụng cụ chống tràn không?

Thứ hai - 04/03/2024 06:34
Cho dù bạn là nhà thầu, người giám sát hay chủ doanh nghiệp, nếu bạn mang theo bất kỳ loại hóa chất độc hại nào, bạn sẽ cần phải xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn. Là một phần của hoạt động ứng phó sự cố tràn đổ đó, bạn sẽ cần đặt bộ dụng cụ chống tràn trong xe cộ và nơi làm việc của mình để giúp nhân viên của bạn bảo vệ bản thân và doanh nghiệp khỏi những rủi ro liên quan đến sự cố tràn hóa chất nguy hiểm.
Nhân viên có cần đào tạo về bộ dụng cụ chống tràn không?
Cho dù bạn là nhà thầu, người giám sát hay chủ doanh nghiệp, nếu bạn mang theo bất kỳ loại hóa chất độc hại nào, bạn sẽ cần phải xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn. Là một phần của hoạt động ứng phó sự cố tràn đổ đó, bạn sẽ cần đặt bộ dụng cụ chống tràn trong xe cộ và nơi làm việc của mình để giúp nhân viên của bạn bảo vệ bản thân và doanh nghiệp khỏi những rủi ro liên quan đến sự cố tràn hóa chất nguy hiểm. Nhưng bây giờ, khi bạn đang xem xét loại và số lượng bộ dụng cụ tràn đổ mà bạn sẽ cần, bạn cũng có thể cân nhắc cách sắp xếp chương trình đào tạo về bộ dụng cụ tràn đổ của mình. Một câu hỏi phổ biến mà chúng tôi nhận được là 'Nhân viên có cần đào tạo về bộ xử lý tràn đổ không ?' Và mặc dù chúng tôi luôn trả lời: 'Chắc chắn rồi!' có nhiều yếu tố cần xem xét trước khi tạo và triển khai chương trình đào tạo của bạn.
Vì vậy, hãy đi vào chi tiết hơn về đào tạo bộ xử lý sự cố tràn bằng cách giải thích những nhân viên nào trong tổ chức của bạn sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​chương trình này.

Nhân viên nào cần được đào tạo?
Việc đào tạo về bộ dụng cụ xử lý sự cố tràn đổ là một phần thiết yếu trong quá trình chuẩn bị cho sự cố tràn đổ của tổ chức bạn . Nó sẽ giúp nhân viên của bạn có được kiến ​​thức và kỹ năng để quản lý một cách an toàn việc vô tình giải phóng hóa chất tại nơi làm việc. Bất kỳ doanh nghiệp nào vận chuyển hóa chất độc hại hoặc hàng nguy hiểm đều phải có chương trình đào tạo về bộ dụng cụ chống tràn. Đây có thể là chương trình nội bộ hoặc do bên thứ ba thực hiện. Các ngành công nghiệp chính yêu cầu đào tạo về bộ xử lý sự cố tràn bao gồm sản xuất, vận tải, quốc phòng, bảo trì thiết bị và phòng thí nghiệm.
Việc đào tạo về bộ dụng cụ tràn sẽ được yêu cầu đối với các nhân viên được chỉ định làm Nhóm ứng phó sự cố tràn của bạn
Việc đào tạo về bộ dụng cụ tràn sẽ được yêu cầu đối với các nhân viên được chỉ định làm Nhóm ứng phó sự cố tràn của bạn.
Khi xử lý bất kỳ loại hàng hóa nguy hiểm nào, nhân viên sử dụng, xử lý hoặc lưu trữ các hóa chất này phải được đào tạo bài bản để đảm bảo chúng được an toàn và giảm thiểu rủi ro như gây tổn hại cho con người, thiệt hại về tài sản và ô nhiễm môi trường.
Điều này có nghĩa là bất kỳ nhân viên nào - bao gồm công nhân, người giám sát và nhà thầu - có liên quan đến hàng hóa nguy hiểm (dù gói hàng có mở hay không) đều phải trải qua chương trình đào tạo để cảnh báo họ về sự nguy hiểm của hóa chất. Ngoài việc đào tạo này, tất cả các nhân viên này phải được đào tạo để xác định và thông báo cho nhân viên phù hợp nếu xảy ra sự cố tràn dầu.
Tuy nhiên, việc đào tạo về bộ dụng cụ tràn đổ thực tế nên tập trung vào những nhân viên sẽ chịu trách nhiệm chứa, dọn dẹp và quản lý tràn đổ. Vì đây là nhiệm vụ chuyên biệt dành cho Nhóm ứng phó sự cố tràn dầu được chỉ định của bạn nên không phải mọi nhân viên đã trải qua khóa đào tạo HAZCHEM tiêu chuẩn cũng sẽ phải trải qua khóa đào tạo về bộ dụng cụ tràn đổ.
QUAN TRỌNG: Tổ chức của bạn sẽ xác định ai phải trải qua khóa đào tạo về bộ dụng cụ tràn dầu và trở thành thành viên của Nhóm ứng phó sự cố tràn dầu của bạn. Tuy nhiên, không nhân viên nào chưa được đào tạo có thể vào khu vực tràn đổ hoặc hỗ trợ bất kỳ khía cạnh nào của hoạt động dọn dẹp và xử lý chất thải.

Đào tạo về bộ dụng cụ chống tràn là gì?
Tóm lại, việc đào tạo về bộ dụng cụ tràn phải bao gồm các khía cạnh thực tế và lý thuyết trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tổ chức bạn. Những nhân viên trải qua khóa đào tạo phải hoàn thành khóa học với cảm giác tự tin rằng họ hiểu đầy đủ cách giảm tác động và rủi ro liên quan đến sự cố tràn nguy hiểm. Họ cũng phải biết cách ngăn chặn và làm sạch vết tràn bằng cách sử dụng bộ dụng cụ chống tràn trong tổ chức của bạn.
HÃY NHỚ: Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là một phần quan trọng trong các quy trình và giao thức tại nơi làm việc của bạn. Mặc dù việc ngăn chặn sự cố tràn đổ là vấn đề quan trọng cần cân nhắc nhưng việc có thể ngăn chặn và quản lý đúng cách sự cố tràn hóa chất nguy hiểm cũng là một yêu cầu theo Quy định WHS.

Những điểm chính cần cân nhắc khi phát triển chương trình đào tạo về bộ dụng cụ chống tràn
Có rất nhiều điểm phải được xem xét khi xây dựng chương trình đào tạo về bộ dụng cụ chống tràn. Bạn có thể muốn kết hợp những điểm sau đây trong quá trình đào tạo về bộ xử lý tràn đổ của riêng mình.

Nhận dạng hóa học
Hiểu được các đặc tính và mối nguy hiểm liên quan đến hóa chất bị đổ tràn là rất quan trọng trong việc quản lý an toàn sự cố rò rỉ hoặc tràn đổ. Một trong những bước đầu tiên để xử lý việc vô tình giải phóng hóa chất độc hại là xác định chính xác sản phẩm.
Bộ chống tràn đang được công nhân sử dụng
Bạn phải có khả năng xác định chính xác sự cố tràn đổ nguy hiểm trước khi cố gắng kiểm soát và làm sạch hóa chất.
Điều này bao gồm việc tham khảo Bảng Dữ liệu An toàn về hóa chất của bạn và nói chuyện với nhân viên có thể đã chứng kiến ​​vụ tràn dầu xảy ra.
Khi việc xác định chính xác chất đó đã được ghi nhận thì đã đến lúc kiểm soát các mối nguy hiểm.

Đánh giá và kiểm soát rủi ro
Tham khảo Bảng dữ liệu an toàn của bạn và sử dụng khóa đào tạo HAZCHEM trước đây của bạn, bạn có thể thực hiện các quy trình để kiểm soát các mối nguy hiểm tại địa điểm tràn dầu. Các điều khiển có thể bao gồm các nhiệm vụ như:
- Cách ly nguồn đánh lửa
- Tách các chất không tương thích
- Mở cửa sổ hoặc bật hệ thống thông gió cơ học
- Sơ tán khu vực làm việc hoặc tòa nhà

Bộ dụng cụ tràn
Sử dụng bộ dụng cụ tràn đổ đúng cách là một kỹ năng được học thông qua trải nghiệm thực hành cả về lý thuyết lẫn thực tế.
Có nhiều loại bộ dụng cụ tràn khác nhau để sử dụng với nhiều loại sự cố tràn khác nhau (ví dụ: tràn nước, tràn dầu và nhiên liệu, tràn hóa chất nguy hiểm, tràn không nguy hiểm). Do đó, bạn phải hướng dẫn nhân viên về cách sử dụng bộ dụng cụ nào với từng chất độc hại mà bạn có tại chỗ.
Nhân viên nên biết từng vật dụng trong bộ xử lý tràn đổ là gì, cách sử dụng và cách vứt bỏ nó một cách an toàn.
nội dung của bộ xử lý tràn đổ hóa chất
Nhân viên của bạn nên biết cách sử dụng tất cả các vật dụng trong bộ dụng cụ chống tràn, đồng thời được đào tạo thực hành để củng cố chương trình đào tạo lý thuyết.
Quá trình đào tạo của bạn nên bao gồm các chi tiết cụ thể về loại chất hấp thụ sẽ sử dụng và loại ứng dụng phù hợp nhất. Điều này sẽ bao gồm hướng dẫn thực hành về cách sử dụng cần cẩu, miếng thấm hút, gối, chổi quét sàn và bất kỳ vật liệu thấm hút nào khác mà bạn có trong bộ dụng cụ của mình.

PPE
Khi nhân viên đến hiện trường vụ tràn dầu, có vô số vấn đề sức khỏe có thể xảy ra khi các hóa chất độc hại vô tình bị rò rỉ.
Tùy thuộc vào chất bị đổ, các vấn đề sức khỏe có thể bao gồm:
- Ngạt thở
- Nhiễm độc
- Bỏng hóa chất
- Ngộ độc chất độc
- Chóng mặt
- Buồn nôn
- Tổn thương mắt
- Kích ứng da
Mặc dù việc kiểm soát các mối nguy hiểm (bao gồm cả những mối nguy hiểm đối với sức khỏe con người) là một bước quan trọng để tiến hành ứng phó sự cố tràn thành công, nhưng điều quan trọng là Đội ứng phó sự cố tràn của bạn phải được trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp.
Bộ dụng cụ chống tràn thường có găng tay nitrile để xử lý an toàn chất thải lỏng nguy hại. Tuy nhiên, bạn cũng phải đảm bảo rằng luôn có sẵn PPE thích hợp như một phần của Ứng phó sự cố tràn dầu. Các đồ vật bị mòn, hư hỏng hoặc thiếu phải được thay thế ngay khi được nhân viên ghi nhận. Bạn không thể lãng phí thời gian tìm kiếm PPE thích hợp khi nhân viên phải xử lý việc ngăn chặn và dọn dẹp tràn đổ.

Ngăn chặn
Việc ngăn chặn sự cố tràn dầu thường đòi hỏi nhân viên phải đặt một hàng rào bảo vệ và hấp thụ xung quanh khu vực tràn dầu. Điều này có thể đạt được thông qua việc tạo ra một hệ thống ngăn chặn bao gồm các cần và/hoặc cần nhỏ.
bộ chống tràn công nhân dọn dẹp chỗ rò rỉ từ xe tải bằng cần và túi đựng chất thải
Việc ngăn chặn sự cố tràn sẽ yêu cầu sử dụng cần hút thấm hoặc cần cẩu nhỏ.
Hãy nhớ rằng không phải tất cả các sự cố tràn và rò rỉ đều cần được ngăn chặn. Ví dụ: nếu một hộp hóa chất bị đổ trong tủ an toàn kín , bộ phận đi kèm sẽ được trang bị hệ thống ngăn chặn sự cố tràn. Vì vậy, bạn sẽ chỉ phải kiểm soát và dọn dẹp vết tràn chứ không phải ngăn chặn sự cố tràn hóa chất.
QUAN TRỌNG: Bạn có nhiệm vụ cẩn thận để đảm bảo rằng không có chất thải nguy hại nào lan ra môi trường ngoài trời. Điều này bao gồm thông qua các chất rò rỉ trên đất hoặc được dẫn vào đường thủy thông qua hệ thống cống rãnh và nước thải.

Dọn dẹp
Nhân viên phải được hướng dẫn cách làm sạch hiệu quả sự cố tràn hoặc rò rỉ trong môi trường làm việc. Điều này có thể liên quan đến việc yêu cầu nhân viên thực hiện các bước dọn dẹp trong một tình huống giả định. Bộ dụng cụ chống đổ tràn có thể chứa nhiều vật dụng, chẳng hạn như chổi, xẻng, chổi quét rác và bàn chải cũng như chất thấm hút .
Đảm bảo rằng nhân viên của bạn hiểu cách tốt nhất để sử dụng từng vật dụng này và cách dọn sạch vết tràn mà không tạo ra thêm bất kỳ mối nguy hiểm nào. Bạn cũng phải lập các quy trình về cách khử nhiễm thành công khu vực để không còn hơi hoặc cặn độc hại.
HÃY NHỚ: Chương trình đào tạo của bạn cũng nên bao gồm các hướng dẫn cụ thể về cách xử lý chất thải hóa học và nước thải phát sinh từ sự cố tràn hóa chất. Đảm bảo rằng nhân viên của bạn tuân theo các quy trình đã đặt ra này và tất cả các hệ thống xử lý chất thải đều tuân thủ và phù hợp với khu vực chính quyền địa phương của bạn.

Ghi lại sự cố
Những sự cố tại nơi làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn phải luôn được ghi lại đúng cách. Điều này cho phép tổ chức của bạn có hồ sơ chính thức về những gì đã xảy ra, cũng như có thể phân tích sự cố và xác định xem có cần thực hiện hành động khắc phục hay không.

Các khóa đào tạo bồi dưỡng
Khi nhu cầu kinh doanh của bạn thay đổi, có thể cần phải cập nhật chương trình đào tạo về bộ xử lý sự cố tràn để thông tin chính xác về các rủi ro hóa chất hiện tại tại chỗ.
Đào tạo bồi dưỡng là yêu cầu của một số Tiêu chuẩn nhất định của Việt Nam, bao gồm Quyết định 12/2021/QĐ-TTg – Việc lưu trữ và xử lý chất lỏng dễ cháy và dễ cháy. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện một khóa đào tạo bồi dưỡng về bộ xử lý sự cố tràn đổ.
Điều này là do có nhiều thay đổi có thể xảy ra tại cơ sở của bạn, bao gồm thay đổi về nhân viên, nhiệm vụ công việc, loại hóa chất được lưu giữ tại chỗ, thay đổi về số lượng, các mối nguy hóa học bổ sung hoặc thậm chí các sản phẩm mới đã được thêm vào bộ xử lý tràn đổ của bạn .
Bằng cách triển khai đào tạo bồi dưỡng, bạn có thể đảm bảo rằng nhân viên của mình được trang bị phù hợp để xử lý sự cố rò rỉ hoặc tràn hóa chất một cách tự tin và đầy đủ thông tin.

Đào tạo nhân viên của bạn để quản lý sự cố tràn hóa chất
Bạn có muốn tìm hiểu thêm về việc quản lý các mối nguy hiểm hóa học, chẳng hạn như việc vô tình giải phóng các chất này tại nơi làm việc không? Vậy tại sao không lấy một bản sao Sách điện tử của chúng tôi?
Cách quản lý rủi ro về hóa chất độc hại tại nơi làm việc cung cấp các lời khuyên của chuyên gia về kiểm soát rủi ro có thể áp dụng cho bất kỳ loại nơi làm việc hoặc địa điểm nào. Nhận bản sao miễn phí ngay hôm nay và đảm bảo rằng bạn đang làm mọi thứ có thể để giảm khả năng và tác động của việc rò rỉ thông tin trong doanh nghiệp của bạn.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây