Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 30 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-30T-6M
Đăng ngày 25-05-2020 12:21:08 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 30000kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng hạ 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M-30T-6M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 30 tấn
- Tải thử : 37500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 0.86 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10m/phút

- Công suất motor nâng : 2x2.9Kw
- Công suất con chạy Trolley : 2x1.25Kw

- Số nhánh xích: 12 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø11.2x12
- Chiều rộng dầm I (mm) : 150.175.200

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -20oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 890kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 20 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-20T-6M
Đăng ngày 25-05-2020 12:15:38 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 20000kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng hạ 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M-20T-6M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 120 tấn
- Tải thử : 25000kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 1.1 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10m/phút

- Công suất motor nâng : 2x2.5Kw
- Công suất con chạy Trolley : 2x1.25Kw

- Số nhánh xích: 08 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø11.2x8
- Chiều rộng dầm I (mm) : 150.175.200

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -20oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 750kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 15 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-15T-6M
Đăng ngày 25-05-2020 12:12:51 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 15000kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng hạ 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M-15T-6M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 15 tấn
- Tải thử : 18750kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 1.5 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10m/phút

- Công suất motor nâng : 2x2.5Kw
- Công suất con chạy Trolley : 2x1.25Kw

- Số nhánh xích: 06 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø11.2x6
- Chiều rộng dầm I (mm) : 150.175.200

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -20oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 690kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 10 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-10T-6M
Đăng ngày 24-05-2020 11:41:50 PM
Giá : 218.265.000 đ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 10000kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng hạ 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M-10T-6M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10 tấn
- Tải thử : 12500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 2.6 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10m/phút

- Công suất motor nâng : 2x2.9Kw
- Công suất con chạy Trolley : 0.63Kw

- Số nhánh xích: 04 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø11.2x4
- Chiều rộng dầm I (mm) : 150.175.200

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -20oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 500kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-10T-12M
Đăng ngày 24-05-2020 11:38:19 PM
Giá : 232.025.000 đ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 10000kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng hạ 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M-10T-12M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10 tấn
- Tải thử : 12500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 2.6 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10m/phút

- Công suất motor nâng : 2x2.9Kw
- Công suất con chạy Trolley : 6.3Kw

- Số nhánh xích: 04 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø11.2x4
- Chiều rộng dầm I (mm) : 150.175.200

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -20oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 550kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-7.5T-12M
Đăng ngày 24-05-2020 11:31:25 PM
Giá : 232.025.000 đ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 7500kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng hạ 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : D-2M-7.5T-6M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7.5 tấn
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 2.6 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10m/phút

- Công suất motor nâng : 2x2.9Kw
- Công suất con chạy Trolley : 0.63Kw

- Số nhánh xích: 04 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø11.2x4
- Chiều rộng dầm I (mm) : 150.175.200

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -20oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 550kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 7.5 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-7.5T-6M
Đăng ngày 24-05-2020 11:20:39 PM
Giá : 218.265.000 đ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 7500kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng hạ 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : D-2M-7.5T-6M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7.5 tấn
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 6
- Tốc độ nâng : 2.6 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10m/phút

- Công suất motor nâng : 2x2.9Kw
- Công suất con chạy Trolley : 0.63Kw

- Số nhánh xích: 04 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø11.2x4
- Chiều rộng dầm I (mm) : 150.175.200

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -20oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 500kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-5T-12M
Đăng ngày 24-05-2020 11:04:20 PM
Giá : 101.680.000 đ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 5000kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M-5T-6M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5 tấn
- Tải thử : 6250kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10 m/phút

- Công suất motor nâng : 3.3 Kw
- Công suất động cơ con chạy (KW): 0.4

- Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø9.5x 2 sợi
- Chiều rộng dầm chữ I (mm) : 125.150.175

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 308kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 5 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-5T-6M
Đăng ngày 24-05-2020 11:01:09 PM
Giá : 92.265.000 đ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 5000kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M-5T-6M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5 tấn
- Tải thử : 6250kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 3 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10 m/phút

- Công suất motor nâng : 3.3 Kw
- Công suất động cơ con chạy (KW): 0.4

- Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø9.5x 2 sợi
- Chiều rộng dầm chữ I (mm) : 125.150.175

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 275kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 3 tấn KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-3T
Đăng ngày 24-05-2020 10:55:43 PM
Giá : 76.450.000 đ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KD-2M (chưa gồm xích)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M-3T
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3 tấn
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 
- Tốc độ nâng : 4.3 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10 m/phút

- Công suất motor nâng : 3.3 Kw
- Công suất động cơ con chạy (KW): 0.4

- Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø9.5x 2 sợi
- Chiều rộng dầm chữ I (mm) : 100.125.150

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 208kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-3T-12M
Đăng ngày 24-05-2020 10:53:31 PM
Giá : 88.950.000 đ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M-3T-12M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3 tấn
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 4.3 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10 m/phút

- Công suất motor nâng : 3.3 Kw
- Công suất động cơ con chạy (KW): 0.4

- Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø9.5x 2 sợi
- Chiều rộng dầm chữ I (mm) : 100.125.150

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 254kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 3 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-3T-6M
Đăng ngày 24-05-2020 10:51:07 PM
Giá : 79.975.000 đ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M-3T-6M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3 tấn
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 4.3 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10 m/phút

- Công suất motor nâng : 3.3 Kw
- Công suất động cơ con chạy (KW): 0.4

- Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø9.5x 2 sợi
- Chiều rộng dầm chữ I (mm) : 100.125.150

- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 230kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 2 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-2T-6M
Đăng ngày 24-05-2020 10:43:00 PM
Giá : 71.850.000 đ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 2000kg KUKDONG KD-2M (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M-2T-6M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2 tấn
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 6.8 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10 m/phút

- Công suất motor nâng : 3.3 Kw
- Công suất động cơ con chạy (KW): 0.4

- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø11.2x 1 sợi
- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 187kg

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 2 tấn KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-2T
Đăng ngày 23-05-2020 01:18:41 AM
Giá : 70.000.000 đ

Palang xích điện di chuyển một cấp tốc độ 2000kg KUKDONG KD-2M (chưa có xích)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KD-2M
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V/ 3Pha/ 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2 tấn
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng :
- Tốc độ nâng : 6.8 m/phút
- Tốc độ con chạy : 10 m/phút

- Công suất motor nâng : 3.3 Kw
- Công suất động cơ con chạy (KW): 0.4

- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Đường kính xích tải  : Ø11.2x 1 sợi
- Thiết bị an toàn : Hệ thống ly hợp trượt cao cấp kết hợp với hệ thống thắng ( phanh ) điện từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Cấp bảo vệ (IP) : 54
- Trọng lượng : 187kg

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây